18112014+24112014+26112014+03122014. Skanderborg Park og Finanssektorens Uddannelsessektion (FUC) liner op til 4 x foredrag ifm. de årlige bank- og sparekasseseminar