28. januar 2014. Rotary Lyngby skal da ikke snydes for en god historie om Modulselskaber & Dueslaget eller Klubkassen om man vil