3. april 2014. Gold Bizz og Huset Markedsføring. Vi er nået til City Revisons notatet fra 18/4 1988 som var lige ved at få "Titanic" til at synke. Men Johs. Petersen fik på mesterlig vis afværget katastrofen og folkene i maskinrummet kunne ufortrødent arbejde videre og skovle kul ind i ovnen