13. maj 2015. "MED LOV SKAL MAN BYGGE". En fantastisk dag i Byretten i Præsidentens Mødesal og 50 dommerfuldmægtige. 2 1/2 times hårrejsende tur rundt i Nordisk Fjer Universet